Digital marknadsföring

Digital marknadsföring är marknadsföring via digitala kanaler och plattformar, som datorer och mobiler som smarta telefoner, surfplattor, smarta klockor etc. I takt med att samhället digitaliseras och att media idag konsumeras via digitala medier i allt högre utsträckning har det uppstått ett stort behov av utbildning inom digital marknadsföring. Här kommer vi rekommendera ett antal som vi vet är bra.

High End Media Group AB är ett företag från Borås som är specialiserat på digital marknadsföring och som även håller utbildningar i ämnet. Bland annat har dom hållit i kursen Digital Business som är den del av Digital Business Developer som är en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå som bedrivs i samarbete med företagen i föreningen e-handelsstaden Borås.