Affärssystem

Affärssystem är en vetenskap i sig och är helt centralt i nästan alla verksamheter, det är oerhört viktigt att varje verksamhet har rätt system och och att medarbetarna använder systemet på rätt sätt. Att tulla på detta kan få stora konsekvenser för företaget då redovisning kan bli fel och effektivitet och lönsamhet blir lidande om inte all adekvat data samlas in.

Vad är då ett affärssystem? Ett affärssystem är ett eller flera programvaror som tar hand om ett företags informationshantering och ser till att ett företags behov av styrning och administration fungerar på bästa sätt, en definition är ”standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd”.

Flexibilitet är ett nyckelord i dagens moderna affärssystem då dagens verksamheter är otroligt dynamiska och att förändringar sker kontinuerligt. Så, ett intuitivt gränssnitt och flexibilitet är idag ett krav.

Det finns idag en mängd olika system, en del är anpassade eller har börjat göras med en viss verksamhet i åtanke, andra är mer generella. Nedan finner du en lista på affärssystem och en rekommendation om en bra leverantör.

Pyramid Affärssystem

Pyramid är ett system som kan växa med din verksamhet, från en liten verksamhet med enklare krav till större och mer komplexa affärsverksamheter.