Logistik och e-handel

Logistik är inte något nytt begrepp det är inte heller något modeord eller någon övergående trend. Kraven på god logistik växer var dag och logistik här här för att stanna.

Logistik handlar om att organisera, planera och styra material- och informationsflöden inom och mellan företag. Idag sköts dessa flöden med hjälp av programvaror. Det handlar även om att leverantörer ska försörja kunden, interna flöden och också distribution till kunder. En bra logistik gör dessa flöden så effektiva som möjligt, så att de lever upp till kundernas/mottagarnas krav och förväntningar, samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Väl utformade logistiklösningar bidrar starkt till företags attraktionskraft och konkurrensförmåga på marknaden. Inom e-handel är detta en mycket stor del av upplevelsen, funkar inte den biten har man garanterat missnöjda kunder.

Logistiken bör utformas med hänsyn till företagets affärsstrategier. De flesta har idag insett logistikens stora betydelse för verksamheten, och logistik är idag en fråga på ledningsnivå, samtidigt som den är förankrad i den operativa verksamheten.